Šťastie v práci: Ako ho realizovať v praxi?

Na svete aj v Česku existuje mnoho firiem, ktoré sa šťastiu v práci venujú systematicky. Čo tieto firmy robia inak? Investujú čas a energiu do cieleného vyvolávania pozitívnych emócií u svojich zamestnancov. Ľudia totiž zabudnú, čo im poviete. Zabudnú, čo pre nich urobíte. Ale nikdy nezabudnú, ako sa vďaka vám cítili.

Nano Energies: Príroda a technológie k sebe patria. Spájame ich „energie“

Spoločnosť Nano Energies je neodmysliteľne spätá s prírodou. Vzťah k ekológii je vidieť v ich prístupe k podnikaniu, teda snahe prinášať ľuďom zelenšiu a čistejšiu energiu, a takisto priamo v ich kanceláriách. Tie ich sú „živé“.

Šťastie v práci: Vzťahy a výsledky ako piliere úspešného podnikania?

„Zákazníci nikdy nebudú milovať firmu, ktorú nemilujú jej zamestnanci,“ hovorí Simon Sinek. Áno, prístup, kedy je zákazník vždy na prvom mieste, postupne odznieva. Mať šťastných zamestnancov je dnes v moderných firmách primárnym cieľom. Spokojní pracovníci totiž urobia maximum pre to, aby sa postarali o zákazníka, šírili dobré meno firmy a budú hrdí na to, že môžu byť jej súčasťou. Podobne založených firiem bude vznikať stále viac.

Dimension Data: Technológie nielen dodávame, v práci nimi žijeme

Spoločnosť Dimension Data je neodmysliteľne spätá s modernými technológiami. A to nielen z podstaty svojej práce, ale aj v každodennom fungovaní zamestnancov v kancelárii. Aj preto do budúcnosti chcú, aby ich kancelárie boli inšpiráciou a prezentačnými priestormi pre zákazníkov. S dobou idú aj v oblasti práce s dátami a v snahe fungovať čo najviac bez papiera.

Šťastie v práci: Stačí moderná kancelária a benefity?

V predchádzajúcom článku „Šťastie v práci: Čo keď do práce pustíme emócie?“ sme si ukázali, prečo je dobré, keď sa ľudia v práci cítia dobre. Zároveň sme ale narazili na určitý nesúlad v tom, čo dokazujú vedecké štúdie na túto tému, a v tom, ako ľudia premýšľajú. Šťastie (v práci) býva totiž často spájané s externými motivačnými faktormi ako veľká moderná kancelária, jedlo zadarmo, posilňovňa a podobne. A to aj napriek tomu, že mnoho vedeckých štúdií poukazuje na to, že vnútorné motivačné faktory majú z pohľadu šťastia väčší význam.

Šťastie v práci: Čo keď do práce pustíme emócie?

80 000! To je počet hodin, který člověk stráví za svůj život v práci. Je to přibližně jedna třetina lidského života. To je poměrně hodně času na to, abychom ho strávili v prostředí, kde se nám příliš nelíbí. Nad činností, která nás nijak zvlášť nebaví a mezi lidmi, které v podstatě neznáme. Zkrátka někde, kde jsme jen z povinnosti, kvůli penězům. Není přece jen možné nastavit si to jinak?